Giới thiệu

PLCTECH

PLCTECH là thương hiệu thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đại An. Chúng tôi là đơn vị chuyên về đào tạo PLC, Tự động hóa công nghiệp, sửa chữa, nâng cấp, cải tiến, cung cấp máy móc tự động.