Giới thiệu

PLCTECH

PLCTECH là thương hiệu thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đại An. Chúng tôi là đơn vị chuyên đào tạo lập trình viên các ngành tự động hóa, công nghệ thông tin.

1. Đào tạo tự động hóa: Lập trình PLC, HMI, Servo Motor, Inverter…

2. Công nghệ thông tin: Lập trình C, C++, C#.NET, IOS/App, Android/App. Thiết kế Web.

3. Điện – Điện tử

4. CAD/CAM/CNC