Khóa học tại trung tâm

KHÓA HỌC

SỐ BUỔI HỌC

HỌC PHÍ

KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

SỐ BUỔI HỌC:

15 buổi

HỌC PHÍ:

3.500.000 đ

KHAI GIẢNG:

26/11/2019

SỐ BUỔI HỌC:

15 buổi

HỌC PHÍ:

3.500.000 đ

KHAI GIẢNG:

27/11/2019

KHÓA HỌC:

SỐ BUỔI HỌC:

12 buổi

HỌC PHÍ:

4.000.000 đ

KHAI GIẢNG:

22/11/2019

KHÓA HỌC:

SỐ BUỔI HỌC:

12 buổi

HỌC PHÍ:

3.500.000 đ

KHAI GIẢNG:

20/11/2019

SỐ BUỔI HỌC:

08 buổi

HỌC PHÍ:

4.500.000 đ

KHAI GIẢNG:

18/11/2019

SỐ BUỔI HỌC:

10 buổi

HỌC PHÍ:

3.500.000 đ

KHAI GIẢNG:

20/11/2019

SỐ BUỔI HỌC:

15 buổi

HỌC PHÍ:

4.200.000 đ

KHAI GIẢNG:

26/11/2019

ƯU ĐÃI 20% TẤT CẢ KHÓA HỌC VỚI SINH VIÊN

Cảm nhận học viên

Video Hướng dẫn

Tài liệu Hướng dẫn

Dịch vụ

ALBUM ẢNH

học lập trình plc mitsubishi
Bộ thí nghiệm phân loại sản phẩm đơn giản
Học lập trình PLC Siemens tại PLCTech
Đóng menu