LỊCH KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC

SỐ BUỔI HỌC

LỊCH HỌC

KHAI GIẢNG

SỐ BUỔI HỌC:

20 buổi

Thứ 2,4,6

KHAI GIẢNG:

19/06/2023

SỐ BUỔI HỌC:

20 buổi

Thứ 2,4,6

KHAI GIẢNG:

19/06/2023

SỐ BUỔI HỌC:

12 buổi

Chủ nhật

KHAI GIẢNG:

04/06/2023

SỐ BUỔI HỌC:

12 buổi

Thứ 2,4,6

KHAI GIẢNG:

21/06/2023

SỐ BUỔI HỌC:

15 buổi

CHỦ NHẬT

KHAI GIẢNG:

25/06/2023

SỐ BUỔI HỌC:

10 BUỔI

Thứ 3,5,7

KHAI GIẢNG:

13/06/2023

Nhận Tư Vấn Chi Tiết Từ Fanpage PLCTECH

TẠI SAO NÊN CHỌN PLCTECH

ĐÀO TẠO TỦ ĐIỆN - LẬP TRÌNH PLC

ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG CNTT

Cảm nhận học viên

HỌC VIÊN PLCTECH

Tài liệu Hướng dẫn

KIẾN THỨC PLCTECH

GÓC TUYỂN DỤNG KỸ SƯ

Đóng menu