LỊCH KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC

SỐ BUỔI HỌC

Hà Nội

HCM

SỐ BUỔI HỌC:

20 buổi

HÀ NỘI

24/12/2023

Chủ nhật

HCM

18/12/2023

THỨ 2.4.6

SỐ BUỔI HỌC:

20 buổi

HÀ NỘI

25/12/2023

Thứ 2, 4, 6

HCM

18/12/2023

Thứ 2.4.6

SỐ BUỔI HỌC:

12 buổi

HÀ NỘI

18/12/2023

thứ 2.4.6

HCM

18/12/2023

THỨ 2.4.6

SỐ BUỔI HỌC:

10 BUỔI

HỌC ONLINE


Thứ 3.5.7

KHAI GIẢNG


26/12/2023

SỐ BUỔI HỌC:

12 buổi

HÀ NỘI

25/12/2023

Thứ 2,4,6

HCM

24/12/2023

CHỦ nhật

SỐ BUỔI HỌC:

15 buổi

HÀ NỘI

18/12/2023

Thứ 2.4.6

HCM

19/12/2023

Thứ 3.5.7

Nhận Tư Vấn Chi Tiết Từ Fanpage PLCTECH

TẠI SAO NÊN CHỌN PLCTECH

ĐÀO TẠO TỦ ĐIỆN - LẬP TRÌNH PLC

ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG CNTT

Cảm nhận học viên

HỌC VIÊN PLCTECH

Tài liệu Hướng dẫn

KIẾN THỨC PLCTECH

GÓC TUYỂN DỤNG KỸ SƯ

Đóng menu