Khóa học tại trung tâm

KHÓA HỌC

SỐ BUỔI HỌC

HỌC PHÍ

KHAI GIẢNG

SỐ BUỔI HỌC:

15 buổi

HỌC PHÍ:

3.500.000 Đ

3.150.000 đ

KHAI GIẢNG:

19/03/2023

SỐ BUỔI HỌC:

15 buổi

HỌC PHÍ:

3.500.000 Đ

3.150.000 đ

KHAI GIẢNG:

14/03/2023

KHÓA HỌC:

SỐ BUỔI HỌC:

10 buổi

HỌC PHÍ:

2.500.000 Đ

2.250.000 Đ

KHAI GIẢNG:

20/03/2023

SỐ BUỔI HỌC:

12 buổi

HỌC PHÍ:

2.800.000 Đ

2.520.000 Đ

KHAI GIẢNG:

13/03/2023

SỐ BUỔI HỌC:

12 buổi

HỌC PHÍ:

4.500.000 Đ

4.050.000 đ

KHAI GIẢNG:

19/03/2023

SỐ BUỔI HỌC:

12 buổi

HỌC PHÍ:

3.200.000 đ

KHAI GIẢNG:

25/03/2023

SỐ BUỔI HỌC:

10 BUỔI

HỌC PHÍ:

2.200.000 Đ

1.750.000 đ

KHAI GIẢNG:

27/03/2023

ƯU ĐÃI 20% TẤT CẢ KHÓA HỌC VỚI SINH VIÊN

ALBUM ẢNH

Học Viên Lập trình PLC
Học Viên PLCTECH
Học lập trình PLC tại PLCTech
Học Lập Trình PLC Cho Người Mới Bắt Đầu

ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

Cảm nhận học viên

Tài liệu Hướng dẫn

KIẾN THỨC PLCTECH

Đóng menu