Khóa học tại trung tâm

KHÓA HỌC

SỐ BUỔI HỌC

HỌC PHÍ

KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ

SỐ BUỔI HỌC:

15 buổi

HỌC PHÍ:

3.500.000 đ

KHAI GIẢNG:

26/07/2020

SỐ BUỔI HỌC:

15 buổi

HỌC PHÍ:

3.500.000 đ

KHAI GIẢNG:

16/07/2020

SỐ BUỔI HỌC:

12 buổi

HỌC PHÍ:

4.200.000 đ

KHAI GIẢNG:

19/07/2020

KHÓA HỌC:

SỐ BUỔI HỌC:

12 buổi

HỌC PHÍ:

4.000.000 đ

KHAI GIẢNG:

20/07/2020

KHÓA HỌC:

SỐ BUỔI HỌC:

12 buổi

HỌC PHÍ:

3.500.000 đ

KHAI GIẢNG:

19/07/2020

SỐ BUỔI HỌC:

12 buổi

HỌC PHÍ:

4.500.000 đ

KHAI GIẢNG:

26/07/2020

SỐ BUỔI HỌC:

10 buổi

HỌC PHÍ:

3.500.000 đ

KHAI GIẢNG:

16/07/2020

SỐ BUỔI HỌC:

12 buổi

HỌC PHÍ:

2.800.000 đ

KHAI GIẢNG:

12/07/2020

ƯU ĐÃI 20% TẤT CẢ KHÓA HỌC VỚI SINH VIÊN

ALBUM ẢNH

Học lập trình PLC Siemens tại PLCTech

ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

Cảm nhận học viên

Video Hướng dẫn

Tài liệu Hướng dẫn

21 Bài Tập Ứng Dụng PLC Mitsubishi

[ 𝐓𝐫𝐨̣𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 ] – 21 𝐁𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐔̛́𝐧𝐠 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 𝐏𝐋𝐂 𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐛𝐢𝐬𝐡𝐢 𝗟𝗶𝗻𝗸 𝗗𝗼𝘄𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗗𝗿𝗶𝘃𝗲: https://drive.google.com/…/1teK0I1a0Feza7m9D-POtcf1p1…/view… 𝐴𝑛ℎ 𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑇𝑎̀𝑖 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑎̀

Chi tiết »

Dịch vụ

TIN TỨC

21 Bài Tập Ứng Dụng PLC Mitsubishi

[ 𝐓𝐫𝐨̣𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 ] – 21 𝐁𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐔̛́𝐧𝐠 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 𝐏𝐋𝐂 𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐛𝐢𝐬𝐡𝐢 𝗟𝗶𝗻𝗸 𝗗𝗼𝘄𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗗𝗿𝗶𝘃𝗲: https://drive.google.com/…/1teK0I1a0Feza7m9D-POtcf1p1…/view… 𝐴𝑛ℎ 𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑇𝑎̀𝑖 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑎̀

Chi tiết »
Đóng menu