Tài khoản

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đại An

Địa chỉ: Số 9 102/70 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

MST : 01016958868

Số tài khoản: 16958868001

Ngân hàng TPBank chi nhánh Hà Nội.