Gói đào tạo hiện lên trang chủ

Đào tạo cài đặt biến tần

By :PLCTech
Học thực hành lập trình PLC

ĐÀO TẠO CÀI ĐẶT BIẾN TẦN Khóa đào tạo cài đặt biến tần tại PLCTECH trang bị cho học viên các kỹ năng như: Nguyên...Đọc Thêm

Đào tạo thiết kế tủ điện

By :PLCTech
Dịch vụ bảo dưỡng máy móc định kỳ PLCTECH

ĐÀO TẠO THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN TẠI PLCTECH Khóa học thiết kế tủ điện của trung tâm PLCTECH là khóa học cung cấp cho học...Đọc Thêm

Đào tạo màn hình HMI

By :PLCTech
Đào tạo học lập trình PLC tại PLCTech

ĐÀO TẠO MÀN HÌNH HMI Sau khóa học đào tạo màn hình HMI tại PLCTECH, học viên sẽ được trang bị các kỹ năng như:...Đọc Thêm

Đào tạo lập trình PLC Omron

By :PLCTech

ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH PLC OMRON Tham gia khóa đào tạo lập trình PLC Omron, học viên sẽ có kỹ năng như: Đấu nối, lập...Đọc Thêm

Đào tạo lập trình PLC Mitsubishi

By :PLCTech

ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI Hiện nay nhu cầu học lập trình PLC rất lớn, các doanh nghiệp, các nhân, tổ chức hết sức...Đọc Thêm