Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự tháng 9 năm 2018

By :PLCTech

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 9 NĂM 2018 1. Vị trí Nhân viên kỹ thuật tủ điện, đi dây. 2. Mô tả công việc Đi...Đọc Thêm

Tuyển dụng nhân sự tháng 3 năm 2018

By :PLCTech

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 03 NĂM 2018 1. Vị trí Nhân viên kinh doanh 2. Mô tả công việc Liên hệ khách hàng Chăm...Đọc Thêm

Tuyển dụng nhân sự tháng 11 năm 2017

By :PLCTech

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11 NĂM 2017 1. Vị trí Nhân viên kỹ thuật lập trình PLC, tự động hóa công nghiệp. 2. Mô...Đọc Thêm