Tuyển dụng nhân sự tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11 NĂM 2017

PLCTech tuyển dụng nhân sự tháng 8

1. Vị trí

Nhân viên kỹ thuật lập trình PLC, tự động hóa công nghiệp.

2. Mô tả công việc

Lập trình PLC

Tiến hành dự án về lập trình PLC

Sửa chữa máy móc công nghiệp

3. Yêu cầu

Biết lập trình PLC, HMI, Servo…

Có kiến thức về tự động hóa máy móc công nghiệp

Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập khi cần thiết

Khả năng giao tiếp tốt

Khả năng đọc tài liệu bằng tiếng anh

Yêu cầu tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tương đương.

4. Mức lương

Thỏa thuận

5. Số lượng

Số lượng yêu cầu: 5

6. Hạn nộp hồ sơ

Hạn nộp 25/11/2017

Tin Liên Quan